Sicela ulinde ngenkathi isicelo sakho siqinisekiswa...